Dotační možnosti

OPPIK – Inovace – inovační projekt – výzva IV

OPPIK – Inovace – inovační projekt – výzva IV

Dotační program:OPPIK - Inovace - inovační projekt - IV. výzva
Oblast podpory:PO - 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Termín vyhlášení:30.6.2017
Termín ukončení:12.11.2017
Alokace:3 mld. Kč
Podporované aktivity:
  • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
  • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
Oprávněný žadatel:podnikatelské subjekty, zejména MSP, ale také velké podniky
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč
Bližší informace:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418