Dotační možnosti

OPPIK – Technologie – výzva VII

OPPIK – Technologie – výzva VII

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Termín vyhlášení:5. 12. 2017
Termín ukončení:14. 5. 2018
Alokace:1 mld. Kč
Podporované aktivity:

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

a) Výrobní technologie - technologie sloužící slouží k přímé produkci výrobku nebo jeho částí nebo
polotovaru, který je dále zpracováván.
 
Typickými příklady jsou: obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci, pasterizaci, zpracovávací, plnící a balící linky atd.
 
b) Nevýrobní technologie - technologie, která je podpůrná k výrobní technologií, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu. Jedná se především o technologie:
 
  • zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.
  • diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních ob lastí související s výrobní oblastí.
  • infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat.
  • technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.
 
Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.
 
Oprávněný žadatel:MSP
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace min. 1 mil. Kč, max. 20 mil. Kč
Bližší informace:

míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418