Dotační možnosti

OPPIK – Nemovitosti – cestovní ruch – výzva IV

OPPIK – Nemovitosti – cestovní ruch – výzva IV

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Oblast podpory:PO 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Termín vyhlášení:16. 7. 2019
Termín ukončení:31. 3. 2020
Alokace:0,6 mld. Kč
Podporované aktivity:

rekonstrukce objektu a odůvodněné související infrastruktury – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (55, 56)

Oprávněný žadatel:malé a střední podniky (MSP)
Minimální výše způsobilých výdajů: dotace 1 mil. – 100 mil. Kč max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV
Bližší informace:

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov; náklady související s technickým vybavením rekonstruovaných nemovitostí, resp. objektů, jež jsou součástí předloženého projektu
  • další náklady související se stavbou nebo umístěním a instalací technologií, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

 

Specifické podmínky:

  • tvorba pracovních míst

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Kocerová

tel.: 605 297 418

e-mail: jana.kocerova@profaktum.cz