Dotační možnosti

OPPIK – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III

OPPIK – Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO - 3 „ Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin “
Termín vyhlášení:30.6.2017
Termín ukončení:17.9.2017
Alokace:60 000 000 Kč
Podporované aktivity:
  • pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel
  • pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu
Oprávněný žadatel:malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Minimální výše způsobilých výdajů:minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 5 mil. Kč
Bližší informace:

Míra podpory:

  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 % ZV
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV

Specifika a omezení:

  • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie)
  • není možné podporovat pořízení ojetých automobilů

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418