Dotační možnosti

OPPIK – Potenciál – Výzva IV

OPPIK – Potenciál – Výzva IV

Dotační program:OPPIK - program POTENCIÁL
Oblast podpory:PO - 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Termín vyhlášení:13.7.2017
Termín ukončení:30.11.2017
Alokace:1 500 000 000
Podporované aktivity:

založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Oprávněný žadatel:malé a střední podniky
Minimální výše způsobilých výdajů:minimální výše investice do dld. majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 4 mil. Kč
Bližší informace:

Výše podpory:

  • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku
    a místo realizace.
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418