Dotační možnosti

OPPIK – Technologie – ITI Olomouc – Výzva I

OPPIK – Technologie – ITI Olomouc – Výzva I

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Termín vyhlášení:1. 9. 2017
Termín ukončení:29. 8. 2018
Alokace:35 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE 20 - 33.

 

Oprávněný žadatel:malé a střední podniky
Minimální výše způsobilých výdajů:Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč
Bližší informace:

Výše dotace

  • 45% malý podnik
  • 35% střední podnik

 

K žádosti o platbu žadatel doloží, že vytvořil v podniku:


- do 10 zaměstnanců 1 pracovní místo
- od 10 zaměstnanců včetně do 25 zaměstnanců 2 pracovní místa
- od 25 zaměstnanců včetně 3 pracovní místa

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418