Dotační možnosti

OPPIK – Technologie – ITI Ostravsko – Výzva I

OPPIK – Technologie – ITI Ostravsko – Výzva I

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Termín vyhlášení:7. 9. 2017
Termín ukončení:7. 9. 2018
Alokace:220 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE:

 

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; Slévárenství

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

27 Výroba elektrických zařízení

28Výroba strojů a zařízení j.n.

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

 

 

Oprávněný žadatel:malé a střední podniky
Minimální výše způsobilých výdajů:Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč
Bližší informace:

Výše dotace

  • 45% malý podnik
  • 35% střední podnik

 

K žádosti o platbu žadatel doloží, že vytvořil v podniku:


- do 10 zaměstnanců 1 pracovní místo
- od 10 zaměstnanců včetně do 25 zaměstnanců 2 pracovní místa
- od 25 zaměstnanců včetně 3 pracovní místa

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418