Dotační možnosti

OPPIK – Technologie – výzva VI

OPPIK – Technologie – výzva VI

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Termín vyhlášení:5.12.2017
Termín ukončení:12.2.2018
Alokace:50 000 000 Kč
Podporované aktivity:

podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení

 

Příklady:
CNC obráběcí centrum včetně pří slušenství a montáže, popř. základy pod tuto technologii.
 
Profilovací linka včetně montáže.
 
Technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně.
 
Nářadí, stříkací pistole.
 
3D měřící stroj.
 
Servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch, router, patch panely, apod.
 
Regálový systém pro CZ NACE 46, 47
Oprávněný žadatel:malý podnik, jehož podnikatelská historie není starší 3 let, k datu podání žádosti o podporu
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace min. 100 tis. Kč, max. 225 tis. Kč
Bližší informace:

Výše dotace pro malý podnik max 45% způsobilých výdajů.

Celkové výdaje projektu musí být  nižší než 500 000 Kč bez DPH (pokud je žadatel plátcem DPH) nebo 500 000 Kč s DPH (pokud není žadatel  plátcem DPH).

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418