Dotační možnosti

OPPIK – Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – výzva I

OPPIK – Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – výzva I

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO - 3 „ Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin “
Termín vyhlášení:30.6.2017
Termín ukončení:17.11.20107
Alokace:100 000 000 Kč
Podporované aktivity:
  • podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
  • podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
Oprávněný žadatel:malé, střední i velké podniky
Minimální výše způsobilých výdajů:max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV
Bližší informace:

 

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €
  • maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy) a DPS činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % celkových investičních nákladů na stavbu
  • Budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
     

 

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418