Dotační možnosti

OPPIK – Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I

OPPIK – Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO - 3 „ Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin “
Termín vyhlášení:16.6.2017
Termín ukončení:16.10.2017
Alokace:2 000 000 000 Kč
Podporované aktivity:
a) Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku
Oprávněný žadatel:malé, střední i velké podniky
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace 300 tis. - 100 ml. Kč
Bližší informace:
  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
  • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
  • není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
  • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci
  • projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 G

 

Více informací

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418