Dotační možnosti

OPŽP – 118. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

OPŽP – 118. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Dotační program:OPŽP – 118. výzva: PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Oblast podpory:Specifický cíl: 3.3 - Rekultivace staré skládky
Termín vyhlášení:1.3.2019
Termín ukončení:1.7.2019
Alokace:200 mil. Kč
Podporované aktivity:

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).

Příklady podporovaných projektů:

    • rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených rozkládajících se na zvláště chráněných územích, na kterou byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.
Oprávněný žadatel:kraje, města, obce, svazky obcí, MČ HM Prahy, OSS, PO, VVI, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve, obch. společnosti, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající
Minimální výše způsobilých výdajů:500 tis. Kč bez DPH
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz