Dotační možnosti

OPŽP – 132. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

OPŽP – 132. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Dotační program:OPŽP – 132. výzva: PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Oblast podpory:Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Termín vyhlášení:1.2.2019
Termín ukončení:31.10.2019
Alokace:100 mil. Kč
Oprávněný žadatel:kraje, města, obce, svazky obcí, OSS, SP, PO, VVI, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve, obch. společnosti, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající i nepodnikající
Minimální výše způsobilých výdajů:250 000 Kč (bez DPH)
Bližší informace:

Kontaktní osoba:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz