Profaktum

Novinky

Novinky

3.10.2017

Kam zmizela slova z hymny a proč je vlajka modrá? Odhalte tajemství oficiálních symbolů Evropské unie

Denně slyšíme mnoho informací o Evropské unii, ale všechno o ní nevíme a ani vědět nemůžeme. Zjistěte proč se její hymnou stala Óda na radost a proč je na vlajce 12 hvězd. Oficiální symboly Evropské unie mají své příběhy i zvláštnosti, které je odlišují od těch národních.   Melodii pro hymnu Evropské unie navrhl rakouský […]


20.9.2017

Život bez odpadů, výzva pro řadu zemí i měst. Připojte se, a investujte s pomocí Evropské unie do technologií na zpracování odpadů

Nejlepším regionům Evropské unie se daří recyklovat odpad v takové míře, že nakonec produkují jen méně než 70 kg směsného komunálního odpadu. V České republice dosahují těchto výsledků jen některé obce a města. Dokonce existují města, která nemají odpad žádný. Využijte finanční dotace z Evropské unie a přibližte se k těm nejlepším.   Jak se […]


12.9.2017

Naše projekty

V současné době jsme partnerem projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti ENVIFORM a.s., CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004327, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá v rámci výzvy č. 043, Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců naší společnosti a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané činnosti.


4.9.2017

Jak nejvyšší stavba světa nesplnila svůj projektový cíl

Co je a co není projekt, a jak je důležité se zamyslet nad jeho účelem Poučme se z příběhů velkých projektů, které se zapsaly do historie. Stavba mrakodrapu Empire State Building byla perfektně připravena. Projekt měl však jednu „malou” chybu. Cíl, pro který byl plánován, nebyl nikdy naplněn. Slovo projekt dnes slyšíme všude, ale co […]


4.9.2017

Vyhlášení I. výzvy programu podpory TECHNOLOGIE pro integrované územní investice (Olomouc))

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídicí orgán Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (ŘO OPPIK) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu do programu TECHNOLOGIE – ITI – Olomouc – I. výzva. Na tuto výzvu navazuje Výzva nositele ITI, která bude vyhlášena dne 1. září 2017 a bude otevřena 29.9.2017. Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických […]


4.9.2017

Vyhlášení I. výzvy programu podpory TECHNOLOGIE pro integrované územní investice (Ostrava)

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídicí orgán Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (ŘO OPPIK) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu do programu TECHNOLOGIE – ITI (Ostrava) – I. výzva. Na tuto výzvu navazuje Výzva nositele ITI, která bude vyhlášena dne 13. září 2017 a bude otevřena po dobu 20 pracovních dní. Podporováno bude pořízení […]


16.8.2017

Investujte do nových technologií jako Tomáš Baťa. Dnes s pomocí evropských peněz

Příběh Tomáše Bati je plný vzestupů a pádů. Z každého propadu se však vždy nakonec dostal. Baťa miloval inovace a nové technologie. Přečtěte si, jaké novinky ve výrobě mu pomohly dostat se zpět k prosperitě. Chcete, aby se vaše firma také dostala na vrchol? Udělejte to jako Baťa. Investujte do nových technologií. Poradíme vám, jak […]


15.8.2017

Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Ve středu 2.srpna 2017 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Výzva IV programu podpory Aplikace, který je zaměřen na získávání znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Cílem tohoto programu je zvýšit inovační poptávky nejen ve firmách, ale také ve […]