Profaktum

Novinky

Dotace pro podnikatele až 80% na výstavbu energeticky efektivních budov

17.7.2017

Od 17. července 2017 do 17. listopadu 2017 je možné podávat žádosti o dotace do I. výzvy programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy.

Výzva je směřována podnikatelským subjektům, kteří si uvědomují nutnost snížení energetické náročnosti v rámci své podnikatelské činnosti a mají zájem o úsporu konečné spotřeby energie a snížení nákladů za energie.

Podporovanými aktivitami jsou výstavby nových energeticky efektivních budov a výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Je nezbytné, aby budovy pokrývaly svou spotřebu minimálně z 5% energií dodanou obnovitelnými zdroji.

Výzva je kolová a disponuje celkovou alokací 100 miliónů korun.

Podpora se vztahuje i na zpracování Projektové dokumentace a Průkazu energetické náročnosti budovy.

Výše podpory činí 80% pro malý podnik, 70% pro střední podnik a 60% pro velké podniky.

Podpora je celá poskytována v režimu de minimis. Maximální výše podpory tak činí 200 tisíc euro.