Evropská unie mluví 24 jazyky

Evropská unie mluví 24 jazyky

Evropská unie mluví 24 jazyky

5.6.2018

Evropská unie je opravdu mnohojazyčná. Nejen počtem zemí a jazyků, kterými  se v jednotlivých zemích mluví, ale také počtem úředních jazyků pro oficiální komunikaci. Kolik jich vlastně je, a co pro Evropskou unii znamenají?

   

Společně, ale každý svým jazykem

Evropská unie podporuje ideál jednotného společenství s rozmanitostí kultur a jazyků. Poskytuje proto všem svým občanům přístup k právním předpisům, postupům a informacím v jejich vlastním jazyce.

Ve státech Evropské unie se mluví více než 60 různými regionálními a menšinovými jazyky a nářečími. K tomu má každá země svůj hlavní jazyk. Většina těchto hlavních jazyků je zároveň také úředním jazykem Evropské unie. 

Prvními oficiálními jazyky Evropské unie byly jazyky zakládajících států. Francouzština, němčina, italština a nizozemština. Jejich počet se postupně zvyšoval s přibývajícím počtem členských států.

   

 

Nejvíce úředních jazyků přibylo v letech 2004 a 2007, kdy do Evropské unie přistoupilo nejvíce nových států. Dnes má evropská unie 24 oficiálních úředních jazyků. V těchto jazycích si mohou občané Evropské unie přečíst oficiální dokumenty, které se týkají jejich země. Mohou v nich také Evropské unii psát dopisy a úředníci mají povinnost jim ve stejném jazyce odpovědět. Zasedání Evropské rady a Rady Evropské unie jsou tlumočena do všech úředních jazyků Evropské unie.

Nejpoužívanějším jazykem v Evropské unie je angličtina, kterou více než polovina obyvatel (51 %) hovoří buď jako svou mateřštinou, nebo druhým cizím jazykem.

Kolik stojí mnohojazyčnost

Vzhledem k velkému počtu úředních jazyků a časté komunikaci s obyvateli Evropské unie je třeba hodně překladů a tlumočení. V institucích EU pracuje na trvalý úvazek kolem 4 300 překladatelů a 800 tlumočníků. Odhadované náklady všech jazykových služeb (překlady a tlumočení) ve všech orgánech EU činí méně než 1 % ročního souhrnného rozpočtu EU. V přepočtu na jednoho obyvatele Unie to dělá přibližně 2 eura na osobu a rok.

   

Odejde s Brexitem i angličtina?

Po Brexitu vznikla diskuze, jestli angličtina vůbec zůstane úředním jazykem Evropské unie. Jak je to možné? Spojené království bylo jedinou zemí, která registrovala angličtinu jako oficiální jazyk. Například Irsko nebo Malta, kde k úředním jazykům angličtina také patří, si přály, aby se za ně na seznam dostala irština a maltština.

V poslední době se také opět objevily úvahy nad změnami ve struktuře oficiálních jazyků Evropské unie. Jedním z nich je návrh, aby se 25. úředním jazykem evropské osmadvacítky stala turečtina. Důvodem není Turecko samotné, které ještě pořád patří mezi kandidátské země EU, ale sjednocení Kypru. Turečtina je také oficiálním jazykem Kypru, ale severní turecká část ostrova do zatím do Evropské unie nespadá.

Proč má Evropská unie tolik úředních jazyků? I když to na první pohled vypadá rozhazovačně, mnohojazyčnost v Evropě má svůj smysl. V EU se přijímá legislativa, která se týká všech jejích občanů, a je pro ně závazná. Z tohoto důvodu by pro ně měla být srozumitelná.

Přečtěte si také:

Jak se Brusel stal hlavním městem Evropy díky abecedě

Kam zmizela slova z hymny a proč je vlajka modrá? Odhalte tajemství oficiálních symbolů Evropské unie

 

Napsala: Magdaléna Sikorová