Historická spolupráce 4 zemí, aneb tak trochu jiné evropské společenství

Historická spolupráce 4 zemí, aneb tak trochu jiné evropské společenství

Historická spolupráce 4 zemí, aneb tak trochu jiné evropské společenství

30.8.2018

V roce 1335 se v maďarském středověkém královském paláci Visegrád sešli tři středoevropští králové a podepsali dohodu o spolupráci. V roce 1991 se na stejném místě sešli tři středoevropští prezidenti, aby na tuto 656 let starou smlouvu navázali.

   

Historické i současné společenství 4 evropských zemí. Zdroj obrázku

Jan nebo Václav, oba usilovali o spolupráci v srdci Evropy

Roku 1335 se český král Jan Lucemburský, polský král Kazimír II. Veliký a uherský král Karel I. Robert setkali na hradě Visegrád (v dnešním Maďarsku), aby podepsali listinu, kterou se zavázali společně usilovat o mír a rozkvět svých zemí. Ve své podstatě šlo o protihabsburské spojenectví.

   

Visegrád sloužil jako hlavní město říše i venkovská rezidence uherských panovníků. Zdroj obrázku

Pád železné opony ve střední Evropě odstartoval v zemích bývalého socialistického bloku novou etapu v jejich politickém uspořádání. Odstranění totalitního systému a nastolení liberální a demokratické společnosti s sebou přineslo i nový prostor pro možnost kooperace. Nutnost spolupráce byla brána také jako obrana proti stále existujícímu Sovětskému svazu a jeho vlivu prostřednictvím Varšavské smlouvy a Rady o vzájemné hospodářské pomoci (RVHP).

Dne 15. února 1991 byla ve Visegrádu podepsána Deklarace o spolupráci České a Slovenské federativní republiky, Polské republiky a Maďarské republiky na cestě evropské integrace. Místo podpisu dohody bylo inspirováno historickou událostí spojující všechny členské země. Cílem bylo vytvořit takové uskupení, které by pomohlo členským zemím s formováním nově vzniklého politického a ekonomického uspořádání ve střední Evropě.

   

Podpis smlouvy ve sklepě královského paláce, tehdy jediné zastřešené místnosti královského paláce. Zdroj obrázku

Neoficiálním označením tohoto společenství bylo v době jejího podpisu, označení Visegrádská trojka. Rozdělením Československa se z ní v roce 1993 stala Visegrádská čtyřka.

   

Jednoduše prostě jen V4.  Zdroj obrázku

Granty Visegrádské čtyřky mají „visegrádskou přidanou hodnotu”

Členské státy Visegrádské čtyřky se také v roce 2000 rozhodly založit Mezinárodní visegrádský fond (MVF). Řídícím orgánem MVF je Konference ministrů zahraničních věcí a Rada velvyslanců. Výkonným orgánem je ředitel, který svou funkci vykonává v sídle MVF v Bratislavě. Úředním jazykem MVF je angličtina.

Visegrádský fond podporuje aktivity v oblasti kulturní spolupráce, vědeckých výměn, výzkumu, vzdělávání, mládeže a přeshraniční spolupráce. To vše mezi zeměmi V4 a zemí V4 s jinými zeměmi. Zejména, ale ne výlučně, zeměmi mimo EU, s členskými státy EU ve východní Evropě, se západním Balkánem a jižním Kavkazem.

   

Sídlo visegrádských grantů v Bratislavě. Zdroj obrázku

Cíle fondu jsou uskutečňované prostřednictvím financovaných projektů. Fond při financování upřednostňuje projekty, do kterých se zapojí co největší počet subjektů ze států V4, tedy budou mít „visegrádskou přidanou hodnotu”.

Děti i dospělí ze zemí Visegrádské 4 si čtou navzájem své autory

Jednou ze zajímavých akcí, které podporuje fond Visegrádské 4 je projekt Visegrád čte dětem. Hlavním partnerem a garantem celého projektu je společnost Celé Česko čte dětem®, partnery projektu v zastoupení jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky jsou: Celé Slovensko čítá deťom, Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom a Maďarská čtenářská asociace (Magyar Olvasástársaság).

   

Jak píšou polští či maďarští autoři se děti dozvěděly díky projektu Visegrád čte dětem. Zdroj obrázku

Záměrem autorů projektu je zvýšit povědomí o prospěšnosti předčítání dětem. Cílí nejen na děti a jejich rodiče, ale i školy, školky, knihovny či rodinná centra. Letošní Týden čtení dětem byl díky mezinárodní spolupráci států „V4” zaměřen na předčítání a propagaci dětské literatury českých, slovenských, polských a maďarských autorů. Během všech dní proběhly akce nejrůznějšího typu. Například v Ostravě 5. 6. známý ostravský zpěvák Petr Bende četl dětem z knížky Neobyčejná dobrodružství deseti ponožek polské autorky Justyny Bednarekové. Během programu proběhlo exkluzivní online skype propojení s akcemi partnerů v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Děti všech zemí si zamávaly, pozdravily se ve svých jazycích.

 

Přečtěte si také:

Zavřete oči odcházím… Velká Británie se rozloučila s Evropskou unií

Kde se rodí evropské dotace?

 

Napsala Magdaléna Sikorová