Investujte do chytrých kontejnerů a o odpadky se už nebudete muset starat

Investujte do chytrých kontejnerů a o odpadky se už nebudete muset starat

Investujte do chytrých kontejnerů a o odpadky se už nebudete muset starat

10.5.2018

Odpadky jsou dennodenním produktem života každého z nás. S rozvojem civilizace se jejich množství pomalu stalo problémem. Dnes už si s nimi ale umíme poradit. Známe způsoby efektivní recyklace založené na perfektním  třídění a smart systémy, které se umí o odpadky postarat samy.

   

Třídění odpadů je základ pro jejich efektivní zpracování. Zdroj obrázku

Češi třídí ukázkově, v Evropě mají stříbrnou medaili

72 % obyvatel České republiky v roce 2016 aktivně třídilo odpady. Každý občan vytřídil průměrně 44,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony). 77 % obalů je dále využito a recyklováno.

Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů v roce 2016.

   

V České republice se nejvíce recykluje papír. Zdroj informací

V porovnání se státy Evropské unie je Česká republika v recyklaci odpadů na druhém místě, hned za Belgií. Cílem, stanoveným Evropskou unií do roku 2030, je recyklovat 70 % komunálního odpadu. Česká republika se pomalu k tomuto cíle přibližuje.

Umíte také správně třídit odpad? Udělejte si test.

Chytrý a udržitelný růst měst podporuje i Evropská unie

Hlavními cíli EU v oblasti změny klimatu a udržitelných zdrojů energie jsou:

20% snížení emisí skleníkových plynů (od roku 1990)

20% zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů

20% zlepšení energetické účinnosti

Tyto cíle, které jsou úzce propojeny s konceptem chytrých měst, byly stanoveny již v roce 2007 a přijaty do právních předpisů v roce 2009. Jsou hlavními cíli Strategie Evropy 2020 pro chytrý a udržitelný růst.

V Norsku mají samostatné popelnice už mnoho let

Například v Norském městě Stavanger, mají systém smart odpadů propracovaný do nejmenších detailů.

Toto norské městečko má 133 tisíc obyvatel. Typickou obytnou budovou je čtyř až osmipatrový dům s 20 až 250 bytovými jednotkami. Stavanger je tedy podobný řadě českých měst. Před změnami v odpadovém hospodářství byly tyto bytové domy obklopeny hradbou kontejnerů na odpad, podobně jako to je v mnoha českých městech. Od roku 2005 se to však změnilo.

 

Kolem domů už nemusí být tisíce popelnic. Zdroj obrázku

Jejich nové kontejnery jsou vybaveny ultrazvukovými senzory pro měření naplněnosti odpadky a anténou pro signál GPRS (síť používaná u mobilních telefonů GSM pro přenos dat a připojení k Internetu).

Potřebnou energii pro tato zařízení poskytují solární panely a baterie.

Každou noc vysílá kontejner na centrální server data o svém naplnění, teplotě a kapacitě svých baterií, spolu s dalšími hlášeními o zabezpečení nebo chybách. Na základě až tohoto hlášení vyjíždějí do terénu vozy pro sběr odpadu.

Takovým systémem monitorování kontejnerů může město ušetřit 30–50 % nákladů za svoz odpadků. A naopak vydělá až 10 % více peněz za prodej vytříděného odpadu. Je totiž pravděpodobné, že lidé budou třídit více.

I velká česká města si berou příklad ze zahraničí

V Praze a Brně začali testovat ještě inteligentnější odpadkové koše. Mají totiž navíc lis na odpadky. Umisťují je do exponovaných částí měst, parků, nádraží, letišť či jinak zatížených oblastí. Fotovoltaická deska nabíjí baterii, která pohání řetězový lis. Lis stlačuje vhozený odpad a snižuje tak jeho objem. Koš je stále online a poskytuje aktuální data o míře svého zaplnění. Lisování odpadu a reálná data snižují četnost svozu až o 80-92 %.

 

Brněnské chytré koše odpad hned lisují o vynesení si řeknou samy. Zdroj obrázku

Chytré kontejnery a odpadkové koše, nejen že přispívají k efektivnějšímu zpracování odpadů, ale také šetří. Šetří finanční prostředky za svoz odpadů ať už je to podporou recyklace odpadu, či omezením jízd popelářských vozů. Samozřejmě šetří také životní prostředí.

Využijte příležitosti získat finanční prostředky na zefektivnění odpadového systému u vás. Ozvěte se nám. Společně probereme vaše možnosti.

 

S námi sázíte na jistotu, máme 90% úspěšnost.

Svěřte své projekty zkušenému partnerovi. Pro své klienty jsme už získali více než 12 miliard korun schválených dotací.

 

Přečtěte si také:

Chytré technologie, vychovávají chytré děti. Inspirujte se, jak z peněz Evropské unie vzdělat vaše třídy

Projekty sociálního bydlení pomáhají, spojují generace a přispívají k udržitelnému rozvoji

 

Napsala Magdaléna Sikorová