Jak nejvyšší stavba světa nesplnila svůj projektový cíl

Jak nejvyšší stavba světa nesplnila svůj projektový cíl

Jak nejvyšší stavba světa nesplnila svůj projektový cíl

4.9.2017

Co je a co není projekt, a jak je důležité se zamyslet nad jeho účelem

Poučme se z příběhů velkých projektů, které se zapsaly do historie. Stavba mrakodrapu Empire State Building byla perfektně připravena. Projekt měl však jednu „malou” chybu. Cíl, pro který byl plánován, nebyl nikdy naplněn.

Slovo projekt dnes slyšíme všude, ale co to vlastně projekt je? Dokázali byste říci jeho hlavní zásady?

Je možné postavit nejvyšší stavbu světa za jediný rok? V roce 1931 ano

Stavba Empire State Building je příkladem projektu s dokonalým plánem a bezchybnou realizací. Rychlost, s jakou byla tak složitá a obrovská budova postavena, byla mimořádná. Za týden se postavilo v průměru čtyři a půl patra. Stavba, ve své době, nejvyšší budovy světa, tak nakonec trvala pouze 13 měsíců.

Jedním z hlavních cílů stavby bylo, aby její střecha sloužila jako přistávací plocha pro vzducholodě. Mezi 102. a 86. patrem byl vybudován výtah pro cestující, kteří měli být v 86. patře odbavováni. Přistávání vzducholodí se, důsledkem proudění vzduchu nad New Yorkem, ukázalo jako velmi nebezpečné. Nakonec na Empire State Building ani jedna vzducholoď nikdy nepřistála.

I když byl projekt stavby perfektně naplánován i zrealizován, jeho tvůrci si prostě neověřili, jestli je jeden z hlavních cílů této stavby vůbec reálný.

Původně měla mít budova 80 poschodí, ale ukázalo se, že do té doby nejvyšší, Chryslerův mrakodrap, by mohl být vyšší, tak přidali další patra.

 

Empire State Building

  • stavba probíhala v letech 1930–31
  • je postavena ve stylu art deco
  • 103 pater
  • od roku 1931 byla následujících 40 let nejvyšší stavbou světa
  • stavělo ji 3 400 zaměstnanců
  • stála 41 milionů dolarů

                 

Dělníci pracovali bez jištění. Jen 5 se jich zabilo pádem dolů.

Řízení projektů není novinka, existovalo už ve starověku

Termín projektový management, se poprvé objevuje až ve 20. století po druhé světové válce. Historicky první projekty však vznikaly daleko dříve – s počátky dělby práce. Lidé zjistili, že některých cílů nejsou schopni dosáhnout jako jedinci. Proto si začali, pro jejich dosažení, vytvářet týmy.    

Projekty a projektové řízení existují stejně dlouho, jako lidská civilizace. Příkladem starověkých projektů jsou egyptské pyramidy, Velká čínská zeď nebo řecké chrámy. V moderních dějinách jde například o velké projekty jako invaze do Normandie, projekt Apollo či Eurotunel.

 

Projekty, které měnily svět. Invaze do Normadie a projekt Apllo.

                    
 
 

Původ slova projekt

Slovo „projekt“ bylo poprvé použito v šestnáctém století a pochází z latinského proicere.

pro – je označením něčeho, co předchází nějaké aktivitě

iacere – znamená hodit (házet)

Proicere znamená: „To, co přijde před tím, než něco jiného nastane.”

Původní smysl slova tedy znamenal pouze plánování. Dnes už je slovem projekt označován celý proces jeho realizace.

Jak poznáte, co projekt je a co není?

Jedna ze základních definic říká, že projekt je soubor konkrétních aktivit směřujících k naplnění jedinečného cíle. Je vymezen časem, financemi, lidskými i materiálními zdroji. Předpokladem realizace projektu je, že se na něm podílí projektový tým.

    

To je projekt

   

To není projekt

 
 

proces, vývoj a výroba prototypu rodinného automobilu s nízkými náklady

   

průběžný prodej desetitisíců aut

 
 

proces zavedení nového mýtného

 

    

vybírání mýtného                                                                

     

 

vybavení počítačové učebny s předem daným rozpočtem, účelem a konečnou podobou učebny

   

postupné dokupování počítačů podle potřeby a možností financování

                              

Životní cyklus projektu ve čtyřech etapách

První fází řízení projektů je tak zvaná iniciace. Během ní se přesně stanoví cíle projektu, zda má smysl ho vůbec realizovat, případně jaké jsou vstupní podmínky. Věnujete na začátku dost času iniciační fázi projektu a promyslete si dobře jeho cíle. Pak se vám nestane, že projekt, který je perfektně promyšlený, naplánovaný i uskutečněný, nedojde ke svému cíli. Jako v případě přistávací plochy pro vzducholodě na Empire State Building.

Rozhodnete-li se, že projekt uskutečníte, začíná fáze plánování projektu. Perfektní naplánování je základem pro úspěch další etapy projektu, a tou je jeho realizace. Poslední, a neméně důležitou fází projektového řízení, je závěrečné zhodnocení výsledků projektu.

 

Plánujete projekt  a chcete využít finanční zdroje z národních fondů i fondů Evropské unie?

Kontaktujte nás, rádi s vámi probereme vaše možnosti.

 

Jaké jsou cíle jednotlivých fází projektu?

Co jsou to rizika projektu a jak jim předcházet?

Sledujte další díly seriálu o projektovém řízení na stránkách našeho blogu.

 

Napsala Magdaléna Sikorová