Kam zmizela slova z hymny a proč je vlajka modrá? Odhalte tajemství oficiálních symbolů Evropské unie

Kam zmizela slova z hymny a proč je vlajka modrá? Odhalte tajemství oficiálních symbolů Evropské unie

Kam zmizela slova z hymny a proč je vlajka modrá? Odhalte tajemství oficiálních symbolů Evropské unie

3.10.2017

Denně slyšíme mnoho informací o Evropské unii, ale všechno o ní nevíme a ani vědět nemůžeme. Zjistěte proč se její hymnou stala Óda na radost a proč je na vlajce 12 hvězd. Oficiální symboly Evropské unie mají své příběhy i zvláštnosti, které je odlišují od těch národních.

 

Melodii pro hymnu Evropské unie navrhl rakouský šlechtic s československým občanstvím

Návrh, aby se evropskou hymnou stala Óda na radost, přednesl Radě Evropy v roce 1955 Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi.

Tento rakouský šlechtic, politik a spisovatel s československým občanstvím byl zakladatelem nejstaršího hnutí pro sjednocení Evropy tak zvané Panevropské unie, kterou ustanovil už v roce 1924. Byl prvním, kdo rozvíjel myšlenku společné Evropy a stal se tak předchůdcem dnešní evropské myšlenky a identity.

Oficiálně byla skladba uznána hymnou Rady Evropy až v roce 1972. V roce 1985 se stala hymnou Evropského společenství, dnes Evropské unie.

Óda na radost je čtvrtá, závěrečná věta Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena. Její melodii složil na námět slov německé básně, oslavující lidské přátelství od německého básníka Friedricha Schillera. Právě pro svoji oslavu lidské sounáležitosti ji Rada Evropy nakonec přijala, jako hymnu společenství evropských států. Vzhledem k velkému počtu jazyků v Evropské unii nemůže být jeden upřednostněn, a tak se paradoxně při oficiální příležitostech hraje pouze jako instrumentální skladba bez textu.

 

Část textu Ódy na radost

do češtiny přeložil Pavel Eisner

 

     Óda na radost v původní podobě Zdroj obrázku

 

Radosti, ty jiskro boží,

dcero, již nám ráj dal sám!

Srdce vzňaté žárem touží,

nebeský tvůj krásy chrám.

Kouzlo tvé teď opět víže,

co kdy čas tak dělil rád,

zástup lidstva sbratřen blíže

cítí van tvých křídel vát.

Komu štěstí v žití přálo,

v příteli svůj štít že máš,

komu vnadnou ženu dalo,

mísit pojď se v jásot náš!

Zdroj

 

Instrumentální kompozici hymny Evropské unie zkomponoval jeden z nejvýznamnějších dirigentů 20. století Rakušan Herbert von Karajan. Navrhl tři instrumentální verze – pro klavír, pro dechové nástroje a pro symfonický orchestr.

 

Za vznikem vlajky Evropské unie stojí japonský kruh a 12 apoštolů

V padesátých letech 20. století hledala Evropská komise vhodný motiv také pro vlaku Evropského společenství. Již zmíněný Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi navrhl použít vlaku jeho Panevropské unie. Šlo o vlajku na modrém pozadí se žlutým kruhem, protnutým červeným křížem, uprostřed a s dvanácti hvězdami kolem. Tento návrh přijat nebyl. Žluté kolo uprostřed, které odkazovalo na Japonsko, kde se Richard Mikuláš narodil, se pro vlajku sjednocené Evropy nehodilo. Červený kříž byl zase trnem v oku Turecku.

 

Původní vlajka Panevropské unie Zdroj obrázku

 

Konečná podoba dnešní vlajky se však od původního návrhu zase tolik neliší. Zůstal japonský motiv kola a hvězdy. Za tvůrce grafické předlohy této podoby vlajky, je považován Arsène Heitz. Pro kolečko dvanácti hvězd se prý nechal inspirovat vyobrazením svatozáře Panny Marie ve Zjevení svatého Jana.

 

Dvanáct hvězd, jako symbol úplnosti. Zdroj obrázku

 

Radou Evropy byla vlajka přijata v roce 1955. Symbolem Evropského společenství se stala v roce 1986.

Modrá barva vyjadřuje neutralitu vůči všem barvám vlajek členských států. Také je považována za barvu naděje.

Dvanáct hvězd nijak nesouvisí s počtem zemí Evropské unie. Číslo dvanáct je v mnoha evropských zemích považováno za symbol celistvosti, dokonalosti či úplnosti. Dvanáct je znamení zvěrokruhu, hodin na ciferníku, měsíců v roce, apoštolů, kmenů Izraele a hvězd kolem hlavy Panny Marie.

Evropská unie stejně, jako každá velká instituce, má své i oficiální symboly. Ty mohou působit nudně, ale jen do té doby, než odhalíte jejich příběhy.

V příštím díle seriálu o zajímavostech z Evropské unie se dozvíte, jaký příběh provází vznik a existenci společné evropské měny EURO.

 

Plánujete projekt a chcete využít finanční zdroje z národních fondů i fondů Evropské unie?

Kontaktujte nás, rádi s vámi probereme vaše možnosti.

 

Napsala Magdaléna Sikorová