Kdo chce zůstat a kdo mává na rozloučenou?

Kdo chce zůstat a kdo mává na rozloučenou?

Kdo chce zůstat a kdo mává na rozloučenou?

20.7.2018

Spustila Velká Británie lavinu odchodů z Evropské unie, nebo naopak posílila  její soudržnost?

   

Zdroj obrázku

Řekne Francie AdiEU?

Některé země Velká Británie svou skeptickou náladou nakazila, jiné ne. Nejblíže odchodu z Evropského společenství je, podle názoru odborníků, Francie. Podíl tamních euroskeptiků je již několik let nad unijním průměrem, a stále jich přibývá. Právě vystoupení z EU je nejjasnějším programovým bodem Marine Le Penové, předsedkyně protiintegrační a protiimigrantské strany Národní fronta, která se v posledních parlamentních volbách poprvé úspěšně probojovala do Národního shromáždění.

Euroskepticismus

Bývá někdy svými příznivci nazýván také eurorealismus, je negativní postoj vůči evropské integraci. Může mít řadu různých odstínů od odmítání federalismu (trvání na tom, že Evropská unie by měla zůstat společenstvím národních a nezávislých států, a nikoli směřovat k federativnímu či centralistickému uspořádání) až po odmítnutí evropské integrace jako takové. Mezi její hlavní představitele patří Margaret Thatcherová, Marine Le Penová či Nigel Farage.

Zdroj informací

 

Eurooptimismus

Obecně se jako eurooptimista označuje ten, kdo věří, že právě cesta evropské integrace je účinným nástrojem k řešení problémů a dosažení cílů v podobě míru, stability a prosperity. Smýšlí o evropské integraci pozitivně.

Konkrétně eurooptimisté věří, že evropská integrace v podobě úzké spolupráce států může pomoci vyřešit palčivé problémy současného světa — od stárnutí populace, přes bezpečnost potravin a výrobků, po otázky ochrany životního prostředí nebo problematiku nezaměstnanosti — tím, že například umožní přijímání společných standardů, podpoří efektivní migraci pracovní síly, díky společné měně usnadní ekonomickou spolupráci atd.

Zdroj informací

 

   

Název pro odchod České republiky z EU? Czech-out — neboli odhlášení z hotelu. Zdroj obrázku

Češi si Czexit nepřejí

Česká republika patří mezi největší euroskeptiky ve střední Evropě. Přesto si podle průzkumu společnosti think tank Europeum odchod z Evropské unie nepřejí. Respondentům ve vybraných zemích (Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Česko a Slovensko) výzkumníci položili stejnou otázku, na kterou odpovídali v referendu o vystoupení z EU Britové. V Česku se 54 % vyjádřilo pro členství, 34 proti a 12 % na to nemá názor.

Nejvíce euroskeptická skupina jsou, podle průzkumu, Češi ve věku 36–50 let. V této skupině bylo 44 % pro odchod a 42 % pro setrvání v EU.

Největšími eurooptimisty po Brexitu jsou překvapivě Irové

Podle posledního Eurobarometru, který pravidelně připravuje Evropská komise, se důvěra v Evropskou unii stále zvyšuje.

Celkem 40 % Evropanů vnímá EU pozitivně – 37 % zastává neutrální pohled a podíl Evropanů, kteří Unii vnímají negativně, je 21 %. Ve srovnání s jarem 2017 jsou výsledky stabilní a potvrzují pozitivní trend evidovaný od roku 2016. Většina dotazovaných vnímá Unii pozitivně ve 14 zemích, nejvíce v Irsku (59 %), Bulharsku a Lucembursku (v obou zemích 57 %).

   

Víru v budoucnost EU Irům nenarušil ani Brexit. Zdroj informací

Lucembursko Evropskou unii miluje, i když z toho skoro nic nemá

Mezi eurooptimistické země patří tradičně Lucembursko. Obyvatelé této země projevují s ve všech výzkumech vůči Evropské unii dlouhodobě pozitivní postoj.

Lucembursko je zakládajícím členem Evropské unie. V Radě EU má 4 hlasy, do Evropského parlamentu volí 6 poslanců. Lucembursko je členem Schengenu i eurozóny.

Lucemburský vliv v EU výrazně převyšuje jeho rozlohu. S pouhým 0,1 % populace EU disponuje země 1,7 % hlasů v Radě ministrů a celková relativní volební síla občana je 21krát nad průměrem EU.

   

Lucemburčané jsou dlouhodobě vůči EU optimisty. Zdroj informací

V Lucembursku je větší míra podpory institucím EU než ve většině ostatních zemí EU. Je zde také široká podpora větší integraci EU a zvýšení počtu členských zemí.

V Evropské komisi zastupuje Lucembursko její předseda Jean-Claude Juncker.

   

Tady Evropskou unii milují. Zdroj obrázku

Do Evropského parlamentu se v roce 2014 dostaly 4 politické strany. Volební účast byla 85,55 % procent. Lucembursko obsazuje 6 křesel.

Vzhledem k vysokému stupni ekonomické rozvinutosti země je podpora strukturálních fondů EU omezena (100 % lucemburských regionů převyšuje 90% průměrný HDP na obyvatele EU).

Být či nebýt v Evropské unii

Evropská unie má, a vždycky bude mít, své velké odpůrce i velké příznivce. Velká Británie byla první zemí, která z ní vystoupila. Některé země do ní ani nevstoupily. Jsou však země, které o vstup do jejího společenství usilují a členství v něm pro ně má smysl. Stejně jako stále ještě pro Českou republiku.

Kandidátské země

Albánie, Černá Hora, Srbsko, Makedonie, Turecko.

Země, které odmítly vstoupit do EU v referendu

Norsko, Švýcarsko

Potenciální kandidátské země

 Bosna a Hercegovina, Kosovo

 

Přečtěte si také:

Kde se rodí evropské dotace?

V nejmenší zemi Evropské unie nenajdete ani jeden les, horu nebo řeku

 

Napsala Magdaléna Sikorová