Kdyby byla Evropská unie stát, byla by ekonomickou velmocí

Kdyby byla Evropská unie stát, byla by ekonomickou velmocí

Kdyby byla Evropská unie stát, byla by ekonomickou velmocí

28.9.2018

Jak si stojí Evropská unie jako společenství 28 států v porovnání s celým  světem? Velmi dobře. Je malá svou velikostí, ale velká svým vlivem.

   

Evropská unie se ve světě neztratí. Zdroj obrázku

28 evropských států má rozlohu jako polovina Číny

Evropská unie zasahuje území o rozloze 4,3 mil. km². Členské státy evropské unie jsou svojí rozlohou spíš menší, a tak Evropská unie jako celek zabírá jen malou část celkové rozlohy světa. Její rozloha se dá srovnat třeba s polovinou rozlohy Číny.

   

Rozloha EU je poměrně malá. Zdroj obrázku

Jen 7 % světové populace žije v EU

Evropská unie se svými 508 miliony obyvatel představuje téměř 7 % světové populace. Nejvíce obyvatel světa žije v Číně 18,7 % a Indii 17,8 %. Na druhou stranu Spojené státy, které jsou rozlohou dvakrát větší než Evropská unie, představují jen 4,4 % všech obyvatel světa.

   

Nejvíce lidí žije v Číně a Indii, ale hned za ní se řadí Evropská unie. Zdroj obrázku

Města v Evropě kralují

Přesto, že Evropská unie počtem obyvatel nepatří k obrům, je domovem více světových měst než jakákoliv jiná oblast na světě. Celkem 16 měst má počet obyvatel přesahujících jeden milion lidí (v rámci vlastního města).

     

Athény

Berlín

Paříž

 Je malá, ale bohatá

Evropská unie vytváří zhruba čtvrtinu celosvětového HDP (23,8 %). Společně s dalšími přispěvateli, kterými jsou Spojené státy (24,3 %), Čína (14,8 %) a Japonsko (5,9 %) vytváří téměř dvě třetiny světového HDP.

   

V Evropské unii žijí, v porovnání se světem, bohatí lidé. Zdroj obrázku

Země Evropské unie se na světovém obchodu se zbožím podílejí přibližně 15 %. Hodnota mezinárodního obchodu se zbožím významně převyšuje hodnotu mezinárodního obchodu se službami (přibližně trojnásobně), se kterými se vzhledem k jejich povaze obtížněji obchoduje přes hranice.

   

Evropská unie umí pomáhat, je v tom nejlepší na světě

V jedné oblasti je evropské společenství světovou jedničkou. Více než polovina veškeré světové rozvojové pomoci pochází z Evropské unie a jejích členských států. Jsou tak společně největším poskytovatelem této pomoci na světě. Většina těchto prostředků jde do zemí s nízkými příjmy a do nejméně rozvinutých zemí.

   

Nikdo nepomáhá rozvojovým zemím tak jako Evropská unie. Zdroj obrázku

EU je také předním světovým dárcem humanitární pomoci. Poskytuje významnou část celosvětových finančních prostředků. Část těchto prostředků pochází přímo od členských států, významný příspěvek je poskytován ovšem i z rozpočtu EU. V roce 1992 byl zřízen Úřad Evropského společenství pro humanitární pomoc (ECHO). V roce 2015 přidělilo ECHO 1,5 miliardy eur na humanitární pomoc a civilní ochranu určenou více než 134 milionům osob ve více než 80 zemích.

Přečtěte si také:

V nejmenší zemi Evropské unie nenajdete ani jeden les, horu nebo řeku

Jak se Brusel stal hlavním městem Evropy díky abecedě

 

Napsala Magdaléna Sikorová