Kolem zemské osy v Brušperku se točí evropské peníze 

Kolem zemské osy v Brušperku se točí evropské peníze 

Kolem zemské osy v Brušperku se točí evropské peníze 

2.8.2018

Brušperk leží uprostřed území mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Novým Jičínem na obou březích řeky Ondřejnice v oblasti zvané Lašsko. Podle posledního sčítání zde žije kolem 4 000 obyvatel.

   

Střed světa, starobylé město Brušperk. Zdroj obrázku

Starobylé město je světově jedinečné

První písemná zmínka o Brušperku pochází z roku 1269, kdy byla 6. prosince olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku vydána lokační listina. Pověřoval jí fojty nedalekých vsí Staříče a Fryčovic založením města. To také od svého založení nese biskupovo jméno.

Městské jádro bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Město bylo založeno jako ekonomické centrum hukvaldského panství. Výhodná poloha na svahu nad řekou v blízkosti hradu Hukvaldy a skutečnost, že se tu křížily obchodní cesty centra hukvaldského panství, vedly k stavbě města na „zelené louce”. Od těch dob je Brušperk spojen s pověstí o „zemské ose”. Je prý zapíchnutá na kopečku nad Brušperkem a točí se kolem ní celá Zeměkoule. Pověst pravděpodobně symbolizuje významné postavení Brušperku v hukvaldském panství.

   

Zemská osa je v Brušperku. Zdroj obrázku

Zapomenuté, ale plné života

Město, které je možná trochu opomíjené turisty, v žádném případě nespí. Pracuje na svém rozvoji skoro každý den. Jen od roku 2008 zrealizovala radnice více než 15 projektů za pomoci různých finančních zdrojů. Projekty mají za cíl zlepšit život obyvatelům v jejich městě.

   

V Brušperku vědí, jak získat prostředky pro zlepšení života svých obyvatel. Zdroj obrázku

Děti se v Brušperku mají dobře

Nejvíce pozornosti v Brušperku dostávají děti. Za všechna programovací období se podařilo radnici realizovat 8 projektů pro Základní školu Vojtěcha Martínka. Šlo nejen o podporu a modernizaci vzdělávání, ale také o rekonstrukci a zateplení budov. V současné době probíhá rekonstrukce jídelny a přístavba pavilonu E.

Děti jsou v Brušperku opravdu středem pozornosti. Město myslí i na Mateřskou školku a Základní uměleckou školu. Finanční prostředky jim pomohly zlepšit prostředí pro výuku umělecky nadaných studentů a hry malých žáčků.

Chloubou města je plavecký bazén

Největším projektem, do kterého šla také největší investice s podporou Evropské unie je záměr, který se zpočátku zdál být jen nerealizovatelným snem. Brušperští radní se však nenechali odradit náročností přípravy takového projektu, a nakonec se jim to podařilo. Pro dobře připravený projekt získali finanční prostředky z Regionálního operačního programu a postavili za ně krásný plavecký bazén. Investice za více než 50 milionů korun se jim vyplatila. Bazén využívají nejen obyvatelé Brušperku, ale také školní děti a návštěvníci z celého okolí.

   

Krásný plavecký bazén v Brušperku využívají děti i dospělí. Zdroj obrázku

Aby se nám tu dobře žilo, a také chodilo

Krásné dlážděné uličky v centru města mají svoji atmosféru a poetiku. Zachovalá historická část je také po právu městskou památkovou zónou. V místech, kam dávná historie nezasahuje, kazily rozbité chodníky dojem ze starobylého centra. Radnice proto realizovala několik projektů na opravu chodníků a dalšího dopravního a obslužného systému ve městě, jako třeba výstavba zálivové zastávky, či rozšíření stokové sítě.  

Kdo za to může?

Projekty pro blaho občanů realizuje radnice už mnoho let. 18 let vedl městské zastupitelstvo pan starosta Ivan Krupník. V roce 2016 předal žezlo svému dlouholetému spolupracovníkovi a místostarostovi, panu Jiřímu Pasykovi. Ten při svém zvolení na místo starosty prohlásil, že by chtěl do konce volebního období dokončit rozdělanou práci.

Město Brušperk má dlouhou a významnou minulost, ale také mladého ducha a energii realizovat nové projekty. A kdo ví, možná ta zemská osa, která protíná město, přitahuje finanční prostředky na jejich realizaci.

Mnoho projektů Město Brušperk realizovalo ve spolupráci s firmou ProFaktum. Jejich dlouholetá součinnost přivedla na svět 11 projektů v celkové výši 150 milionů korun. A spolupráce pokračuje. V roce 2019 se bude realizovat společně připravený projekt, kterým je přístavba základní školy v hodnotě 46 milionů korun.

Proměňte vaše město v místo, kde se dobře žije s pomocí peněz z Evropské unie.

Kontaktujte nás, rádi s vámi probereme vaše možnosti.

S námi sázíte na jistotu, máme 90% úspěšnost.

Svěřte své projekty zkušenému partnerovi. Pro své klienty jsme už získali více než 12 miliard korun schválených dotací.

Přečtěte si také:

Evropské peníze pomáhají vzdělávat děti i dospělé

Klidní rodiče a děti v bezpečí. To je Mozaika, která do sebe zapadá

 

Napsala Magdaléna Sikorová