Od Habsburků k Evropské unii — 170 let tradice inovací ve Slévárnách Třinec

Od Habsburků k Evropské unii — 170 let tradice inovací ve Slévárnách Třinec

Od Habsburků k Evropské unii — 170 let tradice inovací ve Slévárnách Třinec

11.1.2018

Slévárny byly v Třinci založeny už před více než 170 lety. Investice do nových technologií výroby provází rozvoj firmy celou její existenci. Jedna z posledních inovací do výroby odlitků, dnes s pomocí evropských peněz, jim přinesla jedinečnou technologii, díky které mají možnost prosadit se na mezinárodním trhu se špičkovými součástkami pro lodní průmysl, či tiskařské stroje.

Prababičku sléváren vlastnil arcivévoda Karel Habsburský

Historie sléváren se začala psát 1. dubna roku 1839. V ten den proběhl první odpich slévárenského železa v tehdejší dřevouhelné vysoké peci. Dodnes významný podnik s uzavřeným hutním výrobním cyklem byl založen Těšínskou komorou, kterou v té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský.

Hlavním výrobním sortimentem v té době byly kamna, plotny na kuchyňské pece, lité nádobí, kanalizační litina, sloupy, schodiště, ploty, balkónové mříže, okenní rámy, náhrobní kříže, odlitky pro strojírenství a umělecké předměty. Už v roce 1845 dostaly slévárny na průmyslové výstavě ve Vídni zlatou medaili za kvalitu svých produktů.

 

 

Pohled na slévárny v roce 1910. Zdroj obrázku

Slévárny byly vždy významnou součástí výrobního řetězce Třineckých železáren. Po roce 1989 se staly komerční společností. Od roku 1999 působí na trhu jako samostatná dceřiná společnost Třineckých železáren, a to jako společnost Slévárny Třinec, a.s.

Dnes jsou Slévárny Třinec jedním z největších výrobců odlitků v České republice. Firma si vede vlastní výzkum. Jeho výsledky pomáhají ke zkvalitňování výroby. Právě v technologiích výroby odlitků docházelo v průběhu let k mnoha inovacím.

Slévárny Třinec obsadily v roce 2016 3. místo v soutěži Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016.

   

Slévárny vyrobí 40 000 tun odlitků ročně. Zdroj obrázku

Ve slévárnách už umí top součástky pro lodě i tiskařské stroje

Slévárny to mají dnes jednodušší než kdysi. Mohou žádat na podporu svých inovací peníze z evropských fondů.

Jedním z posledních projektů, do kterého slévárny investovaly téměř 113 milionů korun za pomoci evropských peněz, byla modernizace technologického zařízení na výrobu odlitků. Podnik dostal finanční podporu na inovace své výroby z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Na přípravě žádosti pro Evropskou unii se podílela i firma ProFaktum, s.r.o.

   

Nové technologické zařízení pro top součástky.

Na kvalitu odlitků jsou kladeny stále vyšší nároky jak na domácích, tak i zahraničních trzích. Většina sléváren je však není schopna vyrobit v požadované kvalitě. Stávající výroba je ovlivněna především kvalitou vnitřní struktury odlitků a formovací směsi.

Nová investice do technologického zařízení přinesla do výroby odlitků změnu jejich struktury. Dnes jsou vyráběny z litiny z dokonale kuličkovým grafitem. Další změnou technologického postupu byl přechod z ST formovací směsi s vodním sklem na ST formovací směs furanovou, obsahující jako ostřivo křemenný písek a chromit.

Důsledkem této inovace je především výrazné zkvalitnění mechanických vlastností odlitků (pevnost, tažnost, tvrdost) a kvality jejich vnitřní struktury. Zvýšila se jejich vnitřní stejnorodost a také jakost povrchu.

Odlitky vyrobené novým postupem splňují vysoké nároky požadované zejména v oblastech lodního, papírenského, energetického, ropného a nástrojařského průmyslu.   

 
Zdroj obrázku   Zdroj obrázku
Nová technologie splňuje vysoké nároky na výrobu součástek pro tiskařské stroje i lodě.

 

Významná investice do inovace přinese Slévárnám Třinec podstatný podíl nových zákazníků. Předpoklad zvýšení obratu podniku je oproti roku 2014 o 6,8 %.

Více než 60 % inovovaných odlitků bude také exportováno do zahraničí.

Inovace technologie zařízení rovněž přispěje k dílčímu zvýšení zaměstnanosti v regionu. V souvislosti se zavedením změn ve výrobě bude vytvořeno 6-10 pracovních míst.

„Inovací zařízení se kvalita technologického výrobního postupu odlitků natolik zvýšila, že se stala zcela unikátním v celém regionu. Tato investice Slévárnám Třinec pomohla udržet krok s konkurencí na trhu výroby odlitků v České republice, hodnotí ve slévárnách přínos projektu.

 

Plánujete investice do inovací výroby vašeho podniku a chcete využít finanční zdroje z fondů Evropské unie?

Kontaktujte nás, rádi s vámi probereme vaše možnosti.

 

Přečtěte si také:

Investujte do nových technologií jako Tomáš Baťa. Dnes s pomocí evropských peněz

 

Napsala Magdaléna Sikorová