Projekty sociálního bydlení pomáhají, spojují generace a přispívají k udržitelnému rozvoji

Projekty sociálního bydlení pomáhají, spojují generace a přispívají k udržitelnému rozvoji

Projekty sociálního bydlení pomáhají, spojují generace a přispívají k udržitelnému rozvoji

19.3.2018

Pomoc lidem v sociální nouzi je stará jako lidstvo samo. Jak propojili generace v Holandsku nebo jak ještě ušetřili za levné sociální byty v Anglii? Inspirujte se a využijte finančních prostředků, které Evropská unie na podporu sociálního bydlení dnes nabízí. 

   

Zdroj obrázku

Lidé bez přístřeší už mají kde bydlet

Sociální bydlení, znamená jednoduše řečeno, pomoc domácnostem, které si nedokáží zajistit bydlení svými vlastními prostředky. V Evropské unii vznikají ze zajímavých nápadů unikátní projety.

Organizovaná péče o osoby bez přístřeší není zase tak stará. Datuje se na přelom 18. a 19. století. Byty pro chudé nejdříve budovali filantropové a továrníci, později se přidal i stát. Ze začátku šlo hlavně o hromadné přenocování, či chudobince pro chudé rodiny s dětmi.

Ve Velké Británii umí ušetřit i na levném bydlení

Průkopníkem v oblasti sociálního bydlení byla Velká Británie. Už před 200 lety tam vznikaly moderní městské bytové asociace, které ve formě neziskových organizací existují dodnes. Housing Asociations dnes pronajímají 2,5 milionů levných bytů sociálně potřebným obyvatelům.

V Coventry, v městečku uprostřed Velké Británie, přišli na zajímavý nápad, jak levné bydlení ještě zlevnit. Výstavbu sociálního bydlení spojili s ekologickou udržitelností. Nové domy určené pro sociální bydlení postavili jako energeticky pasivní. V 5 nových domech je celkem 18 bytů, přičemž všechny v souladu s německou normou pro pasivní dům (Passivhaus). Jedná se o první a největší projekt sociálního bydlení ve Spojeném království, který získal certifikát Passivhaus.

   

Výkonná izolace, solární panely, rekuperace tepla, 100 % úsporné osvětlení, to vše šetří obyvatelům náklady na bydlení. Zdroj obrázku

„Když spolupracujeme s našimi obyvateli a nájemníky, jedním z hlavních faktorů jsou celkové náklady na bydlení. Jde o víc, než jen nájem a další služby, neboť v některé starší zástavbě napříč celou zemí skutečnou zátěž představují náklady na paliva. A to byl důvod, proč celý koncept Passivhaus pro nás měl smysl, nikoliv jen proto, že to bylo dobré pro životní prostředí,” říká Ayaz Maqsood, manažer pro strategii bydlení z magistrátu města.

Holandští dědečkové a babičky pomáhají maminkám s malými dětmi

Také v Holandsku mají tradičně propracovaný systém sociální pomoci. 35 % současného bytového fondu je určeno pro sociální bydlení, jak v neziskové formě, tak jako dočasné ubytování podporované státem.

I tady vznikají pro osoby v bytové nouzi různé zajímavé projekty. Jedním z nich je projekt sociálního bydlení pro mladé matky a seniory. Budova stojí v Houtenu v Holandsku. Má 17 bytových jednotek, 13 z nich je určeno pro mladé matky a 4 pro seniory.

Spojením mladých rodin a starších lidí dochází k obnově vztahů mezi generacemi a vzájemné pomoci. Starší lidé působí jako rádci a podporovatelé, případně mladým maminkám pohlídají děti. Mladé dívky zase pomáhají starším lidem například s nákupy, úklidem nebo si s nimi prostě jen povídají. Pro obě skupiny jsou naplánované společné činnosti, jako třeba společné večeře a výlety.

   

Spojení generací, to je unikátní projekt sociálního bydlení v holandském Houtenu. Zdroj obrázku

„Tato děvčata si hodně vytrpěla. My se snažíme je vrátit do normálního života. Konečným cílem je naučit je stát na vlastních nohách v oblasti vzdělání nebo zaměstnání a umožnit jim žít samostatně. Přirozený kontakt se staršími rádci může mít rozhodující význam,” popisuje přínos projektu Johan van der Veer, výkonný ředitel společnosti Stichting Timon, nizozemské diakonie pro pomoc mladým lidem.

Zdroje informací

Lidé bez přístřeší najdou střechu nad hlavou i v České republice

V České republice se na zákon o sociálním bydlení už dlouho čeká. Zatím bohužel nebyl ve své konečné verzi schválen.

Z dotací Evropské unie byla v České republice už několikrát možnost žádat finanční příspěvek na rekonstrukci a výstavbu sociálních bytů.

Pomáháme stavět sociální byty

Při realizaci projektů na sociální bydlení nejde jen o to, dát lidem střechu nad hlavou, ale také jim vytvořit podmínky pro dobrý život. Oddělené bytové jednotky jim pomůžou žít samostatně a nezávisle a možná přispějí k jejich novému začátku. Hlavními cíli výstavby sociálního bydlení je, mimo jiné, zabezpečit osobám v bytové nouzi bydlení v bytech, nikoliv na ubytovnách. Podporovat bydlení v důstojných podmínkách ve snaze nepodporovat vytváření či přeskupování sociálně vyloučených lokalit daleko od škol, obchodů, služeb, či pracovních příležitostí. Pomáhat jim a motivovat je ve schopnosti dlouhodobě a bezproblémově si tento standard bydlení udržet.

Nové sociální byty pro osoby bez přístřeší, najdete také v Moravskoslezském kraji. Na jejich přípravě se podílela i naše společnost.

8 bytů pro 14 osob v bytové nouzi ve Frenštátě

Na projekt „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 1462 NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ” získalo finanční prostředky z Evropské unie město Frenštát pod Radhoštěm.

Přestavbou bytového domu, který je v současné době v havarijním stavu, vznikne 8 sociální bytů s kapacitou 14 lůžek. 

Farní sbor Slezské církve evangelické, a.v. podává ruku lidem bez přístřeší

Farní sbor Slezské církve evangelické, a.v., jako žadatel, předložil Evropské unii projekt „ŠANCE – PODANÁ RUKA – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ TŘINEC”. Finanční prostředky získal na nástavbu, přístavbu a stavební úpravy staré fary v Třinci, kde ještě do roku 2016 probíhaly veškeré aktivity náboženského rázu farního sboru.

Stavebními úpravami dojde k vybudování 6 bytových jednotek pro sociální bydlení s kapacitou 14 lůžek. V prvním patře budovy bude vybudováno Kontaktní centrum, které bude sloužit pro další sociální aktivity FS SCEAV v Třinci.

Ubytovna v Bílovci už dosloužila

Město Bílovec podalo žádost o podporu na projekt „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P.650 PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ”. Finanční prostředky budou použity na stavební úpravy ubytovny v Bílovci, která je dnes v havarijním stavu a pro bydlení absolutně nepoužitelná.

Stavbou dojde k vybudování 6 bytových jednotek pro sociální bydlení s kapacitou 16 lůžek.

   

Vizualizace domu s 6 byty pro osoby v bytové nouzi v Bílovci.

Evropské peníze na sociální bydlení bude možné žádat po vyhlášení výzvy v první polovině roku 2018.

 

Dotace na zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 

Kdo může žádat

  • Obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace

Kolik můžete dostat:

90—95 % způsobilých výdajů dle žadatele a režimu podpory

min. 500 000 Kč — max. 15 000 000 (max. až 300 000 000, v režimu SOHZ se procentní podíl dotace snižuje)

Na co se dotace vztahuje:

  • pořízení bytů,
  • bytových domů,
  • nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení,
  • výstavba nových bytů mimo oblasti se sociálně vyloučenou lokalitou

Kdy je možné žádat

červen – září 2018

Z jakého programu

Dotační program: IROP — PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Oblast podpory: SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

 

 

Využijte příležitosti a ozvěte se nám. Rádi s vámi probereme vaše možnosti.

Svěřte své projekty zkušenému partnerovi. Už jsme získali více než 12 miliard korun schválených dotací. S námi sázíte na jistotu, máme 90% úspěšnost.

 

Přečtěte si také:

Klidní rodiče a děti v bezpečí. To je Mozaika, která do sebe zapadá

Od Habsburků k Evropské unii — 170 let tradice inovací ve Slévárnách Třinec

 

Napsala Magdaléna Sikorová