Život bez odpadů, výzva pro řadu zemí i měst. Připojte se, a investujte s pomocí Evropské unie do technologií na zpracování odpadů

Život bez odpadů, výzva pro řadu zemí i měst. Připojte se, a investujte s pomocí Evropské unie do technologií na zpracování odpadů

Život bez odpadů, výzva pro řadu zemí i měst. Připojte se, a investujte s pomocí Evropské unie do technologií na zpracování odpadů

20.9.2017

Nejlepším regionům Evropské unie se daří recyklovat odpad v takové míře, že nakonec produkují jen méně než 70 kg směsného komunálního odpadu. V České republice dosahují těchto výsledků jen některé obce a města. Dokonce existují města, která nemají odpad žádný. Využijte finanční dotace z Evropské unie a přibližte se k těm nejlepším.

 

Jak se stát mistry světa v recyklaci

Z důvodů nové, přísné regulace dioxinových emisí v celém Japonsku, muselo dvoutisícové městečko Kamikatsu v roce 2000 zavřít své dvě spalovny odpadů. Situaci s odpady se rozhodli, řešit recyklací.  Od roku 2003 obyvatelé městečka začali třídit.  

 

Město žije bez odpadů, zato s 34 kontejnery

Šla by vám z toho hlava kolem, stejně jako obyvatelům Kamikatsu. Skleněné láhve rozdělují podle barev, PET lahve podle obsahu (např. olej, soja, limonáda). Hliníkové plechovky, porcelánové nádobí, polystyrenové tácky, rolky od toaletního papíru, láhve od šampónů, rozbitá zrcadla a desítky dalších druhů odpadu rozdělují do neuvěřitelných 34 kontejnerů. Před odevzdáním do Centra nulového odpadu, musí vše důkladně umýt a vysušit.

Většina obyvatel se do výzvy „nulový odpad do roku 2020” zapojila, a i když někteří z nich nadávají na náročnost celého postupu, Kamikatsu nezadržitelně kráčí ke svému cíli. Míra recyklovaného odpadu se z 55 % v roce 1998, zvýšila během deseti let na celých 80 %.

Třídíš, třídím, třídíme. 34 různých druhů odpadu. Zdroj obrázku

Odpady na nulu, ale jak na to?

Pojem nulový odpad vznikl v Japonsku v souvislosti s jeho průmyslovou koncepcí „absolutně kvalitního managementu”. Začali ji uplatňovat právě japonské společnosti jako Toyota, Honda nebo Sony.

Nulový odpad znamená, že všechno co vyrobíme, využijeme opakovaně. Tedy, žádný odpad nepošleme na skládky ani do spaloven.

Koncepce nulového odpadu necílí pouze na recyklaci, ale také na celkový životní cyklus výrobků. Zaměřuje se na náhradu neobnovitelných materiálů za obnovitelné.

 

Mikiny a dětská hřiště žijí druhý život díky recyklaci

Podle Eurostatu patří Česká republika k zemím s nejnižší produkcí odpadů v Evropě. Většina obyvatel České republiky dojde k třídícím popelnicím do 96 metrů od svého bydliště. 72 % z nich dnes opravdu třídí, a připojují se další. Jeden obyvatel České republiky roztřídí za jeden rok 45,4 kg odpadu.

V Moravskoslezském kraji je do systému recyklace zapojeno 300 obcí.

Recyklací roztříděného odpadu vzniká mnoho užitečných výrobků.

Zdroj obrázku 

Využijte příležitosti a investujte do odpadů

Věříte také, že zpracování odpadů je budoucností naší země?

Využijte možnosti investovat do zařízení, která pomůžou vašemu městu, či obci zmenšit odpad na minimum. A třeba vás třídění odpadu chytne stejně, jako obyvatele Kamikatsu.

 

Dotace na podporu nakládání, recyklace, zvýšení ekonomické hodnoty a oddělený sběr odpadů

 
 • Kdo může žádat

kraje, města, obce, svazky obcí, MČ HM Prahy, OSS, PO, VVI, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve, obch. společnosti, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající

 • Kolik dostanete

85 %  způsobilých nákladů

minimálně 500 tisíc Kč 

 • Jaká zařízení si postavíte, či zmodernizujete:

  pro sběr, třídění a úpravu odpadů

  pro materiálové využití odpadů

  na energetické využití odpadů

  pro nakládání s nebezpečnými odpady

 • Kdy je možné žádat

od 01.09. do 01.12.2017

 • Z jakého programu

Dotační program: OPŽP – SC 3.2. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

 

 

Chcete investovat do zařízení na třídění a zpracování odpadů?

Ozvěte se nám, rádi s vámi probereme vaše možnosti.

Napsala Magdaléna Sikorová