Dotační možnosti

Úspory vody v průmyslu – I. výzva

Úspory vody v průmyslu – I. výzva

Dotační program:Národní plán obnovy, Úspory vody v průmyslu – I. výzva
Oblast podpory:2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda
Termín vyhlášení:9.5.2022
Termín ukončení:30.9.2022
Alokace:1 mld. Kč
Podporované aktivity:

a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů

b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity

c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku

d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Oprávněný žadatel:podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem
Minimální výše způsobilých výdajů:min. dotace 1 mil. Kč, max. 25 mil. Kč, max. 40%
Bližší informace:

V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních vodním auditem neprokáží úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3 /rok.

 

V případě snižování spotřeby vody výrobních a technologických zařízení musí být respektováno:

 

a. roční produkce nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení;

b. zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána .

 

V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat tři žádosti o dotaci s rozdílným místem realizace.

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418