Dotační možnosti

I. výzva Digitální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

I. výzva Digitální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

Dotační program:Národní plán obnovy - I. výzva Digitální podnik
Oblast podpory:komponenta 1.5 Digitální transformace podniků
Termín vyhlášení:9. 6. 2022
Termín ukončení:16. 9. 2022
Alokace:1 500 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.

 

- podpora digitální transformace firmy - nákup nevýrobních technologií,

- logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie,

- vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě),

- kybernetická bezpečnost,

- jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,

- BIM a CDE systémy poskytované jako služba,

- vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Oprávněný žadatel:MSP + VP
Minimální výše způsobilých výdajů:min. dotace ve výši ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč
Bližší informace:

Výše podpory  

VP 30%

SP 40%

MP 50%

 

Nepodporované aktivity

  1. d) pořízení hmotných/HW výrobních technologií (strojové zařízení, CNC, měřicí stanice, 3D tiskárny atd.),
  2. e) projekty bez významného zvýšení funkcionality (tím je myšleno, že pořizovaný SW musí pro podnik
    přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu),
  3. f) prostá obnova majetku
  4. i) pořízení hmotného majetku (HW), který slouží k hlavnímu předmětu podnikání firmy žadatele (core business), a ten je hlavním zdrojem příjmu a úspěchu společnosti viz Příloha č. 4 kap 9.3.

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418