Dotační možnosti

I. výzva Virtuální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

I. výzva Virtuální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

Dotační program:Národní plán obnovy - I. výzva Virtuální podnik
Oblast podpory:komponenta 1.5 Digitální transformace podniků
Termín vyhlášení:9. 6. 2022
Termín ukončení:16. 9. 2022
Alokace:600 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti.

 

- podpora digitální transformace firmy - nákup nevýrobních technologií,

- logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie,

- vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě),

- kybernetická bezpečnost,

- jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,

- BIM a CDE systémy poskytované jako služba,

- vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Oprávněný žadatel:MSP + VP
Minimální výše způsobilých výdajů:min. dotace ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše de minimis
Bližší informace:

Výše podpory  

VP 20%

SP 30%

VP 40%

 

Podmínky výrazného posunu v digitalizaci:

  • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání,
  • pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu,
  • pořizovaný SW a licence cloudových služeb musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu,
  • pořizované technologie / služby musí umožnit propojení s vnitropodnikovým systémem.

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418