Dotační možnosti

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Dotační program:Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí
Oblast podpory:Nová zelená úsporám
Termín vyhlášení:22.10.2015
Termín ukončení:31.12.2021
Alokace:520 milionů korun pro letošní rok, v příštím roce 2,85 miliardy korun
Podporované aktivity:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
Oprávněný žadatel:vlastník popřípadě spoluvlastník rodinného domu, stavebník rodinného domu (v případě podpory novostaveb v oblasti B)
Bližší informace:

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz

Ing. Lucie Ligocká
tel.: 605 297 427
e-mail.: lucie.ligocka@profaktum.cz