Dotační možnosti

OPPIK – ICT a sdílení služby – výzva V. – Digitální podnik

OPPIK – ICT a sdílení služby – výzva V. – Digitální podnik

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO-4 „ICT a sdílené služby V. Výzva – Digitální podnik“
Termín vyhlášení:15. 8. 2021
Termín ukončení:15. 11. 2021
Alokace:300 mil. Kč
Podporované aktivity:
 • podpora digitální transformace firmy
 • logistické a skladové technologie
 • vnitropodniková konektivita
 • kybernetická bezpečnost
 • kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou
Oprávněný žadatel:MSP
Minimální výše způsobilých výdajů:2 mil. Kč
Bližší informace:

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt a jednoho žadatele je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč
 • míra podpory je definována velikostí podniku – MP 50%, SP 40% CZV

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek

pořízení a implementace HW, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, služby poradců, expertů, studie a jiné související náklady

 • dlouhodobý nehmotný majetek

pořízení a implementace SW, práv duševního vlastnictví a jiné související náklady

 • ostatní výdaje neinvestiční (de minimis)

ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb, SaaS, poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů

 

Specifika a omezení:

 • Výzva V je první výzvou programu ICT a sdílené služby, která je zaměřena na podporu přímých investic do digitalizace a souvisejících služeb
 • Nejsou podporovány výrobní technologie (stroje, linky 3D tiskárny)
 • Výdaje na nákup základního SW nesmí překročit 10 % celkových způsobilých výdajů

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418