Dotační možnosti

OPPIK – Inovace – výzva VIII (inovační projekt)

OPPIK – Inovace – výzva VIII (inovační projekt)

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO-1 „Rozvoj výzkumu avývoje pro inovace“
Termín vyhlášení:1. 9. 2020
Termín ukončení:29. 1. 2021
Alokace:1,5 mld. Kč
Podporované aktivity:
  • PRODUKTOVÁ INOVACE - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
  • PROCESNÍ INOVACE - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
  • ORGANIZAČNÍ INOVACE - zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových ( aktivit, inovací a výroby )
  • MARKETINGOVÁ INOVACE - zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů

 

Oprávněný žadatel:MSP, VP, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace 1 - 75 mil. Kč
Bližší informace:

Míra podpory:

  • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

 

Podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních podniků pouze v případě projektů s významným pozitivním dopadem na životní prostředí (dále definováno Výzvou).

Hlavní podmínky:

  • ukončený výzkum a vývoj
  • doložený funkční vzorek / prototyp
  • inovace 5. a 6. řádu dle Valenty

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418