Dotační možnosti

OPPIK – Inovační vouchery – výzva VI

OPPIK – Inovační vouchery – výzva VI

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Termín vyhlášení:1. 7. 2020
Termín ukončení:31. 12. 2022
Alokace:150 mil. Kč
Podporované aktivity:

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků

  • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací
  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy,  ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení
  • modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu
Oprávněný žadatel:malé a střední podniky
Minimální výše způsobilých výdajů:58 824 Kč
Bližší informace:

Podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč

  • 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě projektu zabývajících se problematikou sucha
  • 75 % z prokázaných způsobilých
    výdajů v případě projektů nezabývajících se problematikou sucha (viz bod 8.1. Výzvy)

Maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč

  • 50 % z prokázaných způsobilých výdaj

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418