Dotační možnosti

OPPIK – Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva VI

OPPIK – Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva VI

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO-3„Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
Termín vyhlášení:1. 7. 2020
Termín ukončení:18. 12. 2020
Alokace:100 mil. Kč
Podporované aktivity:
  • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
  • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury
Oprávněný žadatel:MSP, VP, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace min. 500 tis. Kč
Bližší informace:
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 35 mil. Kč
  • výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418