Dotační možnosti

OPPIK – Potenciál – výzva VII

OPPIK – Potenciál – výzva VII

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO -1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace"
Termín vyhlášení:28.8.2020
Termín ukončení:23.11.2020
Alokace:1,1 mld. Kč
Podporované aktivity:

založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení, nehmotného majetku, novostaveb a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

 

 

Oprávněný žadatel:MSP, VP, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Minimální výše způsobilých výdajů:minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí v případě MSP 4 mil. Kč, v případě VP naplňujících kód intervence 063 a 065 činí 10 mil. Kč
Bližší informace:

Forma a výše podpory:

  • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418