Dotační možnosti

OPPIK – Smart Grids I – výzva VI

OPPIK – Smart Grids I – výzva VI

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO-3„Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
Termín vyhlášení:1. 10. 2020
Termín ukončení:25. 2. 2021
Alokace:100 mil. Kč
Podporované aktivity:

Podporovanými aktivitami jsou komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

Oprávněný žadatel:MSP, VP, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace min. ve výši 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč
Bližší informace:
  • Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
  • Projekt musí být realizován v distribuční soustavě, jejíž provozovatel nemá k distribuční soustavě připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků
  • V rámci projektu lze uplatnit více míst realizace projektu

 

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418