Dotační možnosti

OPPIK – Technologie – výzva XIII

OPPIK – Technologie – výzva XIII

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO - 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Termín vyhlášení:1. 10. 2020
Termín ukončení:2. 3. 2021
Alokace:550 mil. Kč
Podporované aktivity:

projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti

Oprávněný žadatel:MSP
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace 1 - 45 mil. Kč
Bližší informace:
  • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků

 

  • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených v Příloze Výzvy č. 2 Podporované kategorie CZ-NACE, Část A.
  • Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v některém z odvětví uvedených v Příloze Výzvy č. 2 Příloha I Smlouvy o EU, Část B

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418