Dotační možnosti

OPZ – Podpora vybudování a provozu dětských skupin

OPZ – Podpora vybudování a provozu dětských skupin

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu
Termín vyhlášení:2. 11. 2017 10:00
Termín ukončení:1. 2. 2018 10:00
Alokace:1 100 000 000 Kč
Podporované aktivity:
  1. provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,
  2. vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

V rámci OPZ lze poskytovat služby péče o dítě v režimech:

  1. dětská skupina pro veřejnost,
  2. podniková dětská skupina.
Oprávněný žadatel:Oprávněným žadatelem v části výzvy určené pouze na provoz dětské skupiny je pouze subjekt, který před datem vyhlášení této výzvy provozoval zařízení péče o děti po dobu nejméně 6 měsíců nebo navazuje na činnost jiného subjektu, který toto zařízení provozoval, a to v jednom z těchto režimů: dětská skupina; zařízení provozované na základě vázané živnosti; zařízení provozované na základě volné živnosti. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: kraje, obce, zřizované org., DSO, poradenské a vzdělávací instituce, v. v. i., NNO, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost, školy a školská zařízení, VŠ, OSS a jimi zřizované org., soc. partneři
Minimální výše způsobilých výdajů:942 000 Kč, maximální výše způsobilých výdajů: 5 448 606 Kč
Bližší informace:

Způsobilost výdajů:

Projekty podpořené v rámci této výzvy budou financovány v režimu zjednodušeného vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků. Principem tohoto vykazování je nastavení, kdy vyhlašovatel výzvy definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady. Podle toho, kolika jednotek se žadateli / příjemci podpory (a jeho případným partnerům) podaří v souladu se stanovenými podmínkami dosáhnout, je vypočtena výše dotace, na kterou má projekt nárok. Výše podpory není navázána na objem prostředků, které realizátoři projektu na dosažení jednotek skutečně dle účetních záznamů vynaložili.

 

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527