Dotační možnosti

OPZ – Výzva č. 059 na mezinárodní mobilitu a sociální začleňování znevýhodněné mládeže

OPZ – Výzva č. 059 na mezinárodní mobilitu a sociální začleňování znevýhodněné mládeže

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Termín vyhlášení:30. 11. 2018 (začátek příjmu žádostí)
Termín ukončení:31. 1. 2019 (kolová výzva)
Alokace:55 000 000 Kč
Podporované aktivity:
  • Přípravná fáze – diagnostika, individuální pohovory a poradenství, jazyková příprava, multikulturní trénink, obecné školení finanční gramotnosti
  • Zahraniční stáž – odborná praxe, průběžné poradenství a péče o účastníky stáže, motivační a integrační aktivity
  • Následná fáze – individuální poradenství a koučink, podpora při hledání zaměstnání
  • Povinná aktivní účast při souhrnné evaluaci prováděné vyhlašovatelem výzvy
Oprávněný žadatel:Vzdělávací instituce vč. pedagogicko-psychologických poraden, agentury práce, nestátní neziskové organizace, kraje a obce a jimi zřizované organizace
Minimální výše způsobilých výdajů:2 000 000 Kč - maximální výše způsobilých výdajů 8 000 000 Kč (25 % nepřímé výdaje)
Bližší informace:

Délka projektů maximálně 2 roky, nejzazší termín ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2022

Míra podpory:

  • Až 100 % (školy, přísp. org. státu, subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost),
  • 95 % (kraje, obce, veřejné VŠ, …),
  • 90,86 % (obchodní společnosti atd.)

 

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527