Dotační možnosti

OPZ – Výzva č. 083 na nová řešení pro tíživé sociální problémy

OPZ – Výzva č. 083 na nová řešení pro tíživé sociální problémy

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Termín vyhlášení:Zahájení příjmu předběžných žádostí 30. 11. 2018, zahájení příjmu žádostí 31. 1. 2019
Termín ukončení:Datum ukončení příjmu předběžných žádostí 27. 5. 2019, datum ukončení příjmu žádostí 30. 9. 2019, průběžná výzva
Alokace:50 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Podporované aktivity:

 • Analýza stávajících služeb, analýza systému poskytování služeb
 • Analýza potřeb cílové skupiny, analýza potřeb přímých pracovníků služby a dalších relevantních aktérů
 • Vývoj a pilotování testování úpravy služeb
 • Vývoj a pilotování testování nové služby
 • Rozšíření služby pro nový typ klientů
 • Vyhodnocení fungování služby a jejího přínosu pro cílovou skupinu
 • Rozvoj evaluačních aktivit organizace, vzdělávání v oblasti evaluace organizace, podpora a vzdělávání projektového týmu ve specifických znalostech a dovednostech

Výzva nepodporuje:

 • Vývoj, testování a aplikace technologických inovací
 • Webové aplikace (platformy)
 • Standardní a zavedené aktivity typu fundraising, vzdělávání a rekvalifikace
 • Projekty, jejichž primárním cílem je vytvoření či rozvoj sociálního podniku nebo financování provozních nákladů sociálního podniku
 • Projekty na podporu zvyšování odborné kapacity ve společnosti, které samy o sobě nepracují přímo s cílovou skupinou, ale tematicky podporují prostředí (např. vzdělávání, poradenství atd.)

Povinná konzultace s vyhlašovatelem dotace před předložením předběžné žádosti, povinná klíčová aktivita evaluace

Oprávněný žadatel:nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb za předpokladu, že se jedná o tzv. servisní organizace (poskytují přímé služby svým klientům, tedy přímo řeší veřejné problémy)
Minimální výše způsobilých výdajů:1 000 000 Kč - maximální výše celkových způsobilých výdajů je 6 000 000 Kč (25 % nepřímé výdaje)
Bližší informace:

Délka projektů maximálně 2 roky, nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2021

Míra podpory:

 • Až 100 % (soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost),
 • 95 % (obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi),
 • 90,86 % (obchodní společnosti atd.)

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527