Dotační možnosti

OPZ – Výzva č. 097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

OPZ – Výzva č. 097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Termín vyhlášení:15. 3. 2019, 8:00
Termín ukončení:15. 5. 2019, 17:00
Alokace:1 700 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.

Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.

Podporovanou cílovou skupinou jsou zaměstnanci - osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele/partnera s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce. Do cílové skupiny nespadají - zaměstnanci poskytovatelů a dalších subjektů působících v oblasti sociálního začleňování, sociálních a zdravotních služeb, kteří vykonávají činnost sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Oprávněný žadatel:Zaměstnavatelé (obchodní korporace, státní podniky, OSVČ, další typy právnických osob). Vyloučeny jsou školy a školská zařízení a subjekty, které v rámci této výzvy podaly jinou žádost. Oprávněnými žadateli dále nejsou subjekty, u nichž platí, že celkový počet jejich pracovníků spolu s počtem pracovníků partnerů projektu dosahuje hodnoty 0.
Minimální výše způsobilých výdajů:500 000 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů 10 000 000 Kč
Bližší informace:

V rámci projektů podpořených ve výzvě č. 097 bude probíhat zjednodušené tzv. jednotkové vykazování výdajů.

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527