Dotační možnosti

OPZ – Výzva č. 101 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu

OPZ – Výzva č. 101 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu

Dotační program:Operační program Zaměstnanost
Oblast podpory:Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Termín vyhlášení:4. 2. 2019 8:00 (příjem žádostí od 10:00)
Termín ukončení:30. 6. 2021 23:59
Alokace:2 200 000 000 Kč
Podporované aktivity:

Výzva podporuje provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Příjemce uvede v žádosti o podporu informaci o plánované délce provozu. Délka realizace projektu je minimálně 12 a maximálně 36 měsíců. Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost.

V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:
1) Dětská skupina pro veřejnost
2) Podniková dětská skupina

 

Oprávněný žadatel:Zařízení, které v minulosti získalo podporu z OPZ, projekt dle stanovených podmínek úspěšně dokončí, čímž se pro potřeby této výzvy rozumí dodržení plného plánovaného rozsahu realizace projektu.
Minimální výše způsobilých výdajů:547 500 Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů 8 619 480 Kč
Bližší informace:

Maximální délka projektu: 36 měsíců, nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2022

Míra podpory: 85 % EU + 15 % státní rozpočet (organizační složky státu, příspěvkové organizace státu, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstva, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost), 85 % EU + 10 % státní rozpočet + 5 % příjemce (právnické osoby vykonávající činnost škol, kraje, obce, veřejné VŠ, kromě státních VŠ), 85 % EU + 15 % příjemce (ostatní, tzn. např. obchodní společnosti, OSVČ)

Projekty podpořené v rámci této výzvy budou financovány v režimu zjednodušeného vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků. Principem tohoto vykazování je nastavení, kdy vyhlašovatel výzvy definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady.

  • Obsazenost zařízení péče o děti - cena za 1 jednotku = 730 Kč
  • Nájemné zařízení péče o děti - cena za nájemné = 64 Kč
  • Kvalifikovaná pečující osoba - cena za kvalifikaci 1 pečující osoby = 14 760 Kč

Kontakt:

Ing. Michal Samiec

michal.samiec@profaktum.cz

Tel.: +420 733 122 527