Dotační možnosti

POVEZ – Vzdělávání zaměstnanců – II. výzva

POVEZ – Vzdělávání zaměstnanců – II. výzva

Dotační program:POVEZ II
Oblast podpory:Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
Termín vyhlášení:31.3.2016
Termín ukončení:30.11.2020
Alokace:1 mld. Kč
Podporované aktivity:

Příspěvek na odborné vzdělávání stávajících a potencionálních zaměstnanců a na refundaci mezd po dobu účasti na školení:

Podporované aktivity:

 • externí vzdělávání či rekvalifikace zaměstnanců (vč. potencionálních zaměstnanůc a OSVČ samotných), vzdělání může být obecné, v odůvodněných případech i specifické.
 • Specifické (obsahuje nepřenositelné nebo jen omezeně přenositelné kvalifikace vzhledem k pracovnímu místu) a
 • obecné vzdělávání (výuka obsahuje přenositelné kvalifikace do ostatních podniků nebo oborů)
 • Mzdové výdaje interních lektorů
 • Mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání

 Celkově se musí jednat o ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání tzv. měkkých dovedností již není podporováno. Jazykové vzdělávání je podporováno pouze v takových případech, kdy vzdělávání jednoznačně souvisí s pracovní pozicí vzdělávaného zaměstnance a tyto znalosti nebyly nabyty jiným způsobem, např. dlouholetou praxí.

Obdobně nelze podpořit další vzdělávací aktivity obecné povahy (např. vzdělávací aktivity obecné IT gramotnosti, řidičský průkaz sk. B).

 

Oprávněný žadatel:zaměstnavatelé, OSVČ, nestátní neziskové organizace
Minimální výše způsobilých výdajů:není omezeno
Bližší informace:

Forma podpory:

Příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců (mzdy, služby vzdělávacích agentur) a refundace jejich mezd po dobu školení vč. interního lektora.

Míra podpory

De minimis:

 • max. 85%, max. 200 tis. EUR ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích

Bloková výjimka:

 • 50% ZN (velký podnik)
 • 60% ZN (střední podnik)
 • 70% ZN (malý podnik)
 • + 10% ze ZN, je-li vzdělávání poskytované zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům
 • Celková max. výše podpory v rámci blokové výjimky činí 70%

Max. výše mzdového příspěvku činí  198 Kč / hod. vynásobené dobou strávenou na školení. Maximální výše mzdového příspěvku činí 30 000 Kč měsíčně.

Více informací:

Ing. Michal Samiec

tel.: 733 122 527

email: michal.samiec@profaktum.cz