Dotační možnosti

OPPIK – TECHNOLOGIE COVID 19

OPPIK – TECHNOLOGIE COVID 19

Dotační program:Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Oblast podpory:PO - 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Termín vyhlášení:15. 4. 2020
Termín ukončení:29. 5. 2020
Alokace:min. 300 mil. Kč
Podporované aktivity:

·     Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 

  • produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany
  • likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu  šíření koronavirové infekce

 

Oprávněný žadatel:malé a střední podniky
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace min. 250 tis. Kč, max. 20 mil. Kč
Bližší informace:
  • Míra podpory u projektu:


a)  malý podnik - 45 % způsobilých výdajů
b) střední podnik -  35 % způsobilých výdajů

 

V případě požadované dotace v žádosti o podporu 250 tis. – 2,5 mil. Kč (včetně) není kladen požadavek na historii společnosti.

 

Více informací:

Ing. Jana Kocerová

jana.kocerova@profaktum.cz
+420 605 297 418