Dotační možnosti

Veřejná soutěž z Programu The Country for The Future – Podprogram 3 – Inovace do praxe

Veřejná soutěž z Programu The Country for The Future – Podprogram 3 – Inovace do praxe

Dotační program:Veřejná soutěž z Programu The Country for The Future
Oblast podpory:Podprogram 3 – Inovace do praxe
Termín vyhlášení:2. 4. 2020
Termín ukončení:15. 5. 2020
Alokace:až 300 mil. Kč
Podporované aktivity:

-- dotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky
onemocnění COVID-19


-- projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby

 

V soutěži mohou být podpořeny projekty například v odvětví zdravotnické techniky a aplikací, které přinášejí nový nebo podstatně vylepšený výrobní postup nebo poskytování služeb. Dále projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění takových inovativních provozních či logistických procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění. Zejména jde o projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím.

Oprávněný žadatel:MSP
Minimální výše způsobilých výdajů:Dotace až 75% uznaných nákladů projektu
Bližší informace:

Forma a výše podpory:

- 50 % dotace na náklady spojené přímo se zavedením Inovace dle GBER, čl. 28 a 29 (osobní náklady,
odpisy, další přímé náklady, režie atd.)


- navíc do výše 25 % rozpočtu je možné využít de minimis na náklady související s projektem,
nicméně nespadající pod GBER (příprava žádosti, drobné investice, marketing atd.)

 

Bližší informace:

Ing. Jana Kocerová                                                        Ing. Dušan Kašický

jana.kocerova@profaktum.cz                                      dusan.kasicky@profaktum.cz

+420 605 297 418                                                         +420 733 125 453