Dotační možnosti

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Dotační program:Národní program Životní prostředí
Oblast podpory:Energeticky úsporné renovace veřejných budov
Termín vyhlášení:16.11.2021
Termín ukončení:30.09.2022
Alokace:3,285 mld. Kč
Podporované aktivity:
  • Zateplení obvodového pláště budovy
  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
  • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
  • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
  • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
  • Instalace solárně-termických kolektorů
Oprávněný žadatel:obce, DSO, kraje, státní či národní podniky, státní organizace, státní P.O. VVO, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, P.O. ÚSC, VŠ, školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem
Minimální výše způsobilých výdajů:dotace ve výši 40 – 55% dle způsobu naplnění požadovaných technických parametrů; max. způsobilé výdaje jsou určeny v návaznosti na typ opatření
Bližší informace:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=102

Více informací: Ing. Dušan Kašický, dusan.kasicky@profaktum.cz, +420 733 125 453