Dotační možnosti

Zateplení bytových domů

Zateplení bytových domů

Dotační program:Zelená úsporám
Oblast podpory:Zateplení bytových domů
Termín vyhlášení:4/2015
Podporované aktivity:

Zateplení bytových domů vč. výměny oken

Oprávněný žadatel:majitelé bytového domu
Bližší informace:

Bližší informace po vyhlášení výzvy.

Ing. Dušan Kašický
tel.: 733 125 453
e-mail.: dusan.kasicky@profaktum.cz