Profaktum

Novinky

22.7.2013 Realizace projektu „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů“

22.7.2013

Společnost ProFaktum s.r.o. obdržela dotaci na realizaci projektu s názvem „Tvorba vzdělávacího programu – vzdělávání v oblasti efektivního strategického plánování a řízení pro zástupce municipalit, MAS a kulturních domů“. Projekt s registračním číslem CZ.1.07/3.2.07/04.0090 je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.2. a je financován z Evropského sociálního fondu Evropské unie.

Cílem projektu je prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblastech strategického plánování a řízení pro úředníky veřejné správy, místní akční skupiny a pracovníky kulturních domů. Projekt bude realizován od září 2013 do března 2015 a samotnému vzdělávání cílových skupin bude předcházet vzdělávání lektorů a tvorba vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání. Po pilotním odzkoušení bude provedena evaluace vzdělávacích programů v návaznosti na zpětnou vazbu účastníků školení.