Profaktum

Novinky

Dotace pro podnikatele 2015 – přehled aktuálních možností

16.10.2015

Dotace pro podnikatele v roce 2015 se pomalu chýlí ke konci. Využijte v letošním roce poslední možnosti předložit žádost o dotaci a otevřete cestu realizaci svým záměrům vedoucím k rozvoji Vašeho podniku. 

  • Dotace na pořízení technologií, strojů a zařízení pro podnikatele, kteří mají min. 2 uzavřená účetní období – termín podání žádosti od 4.1.2016 (Technologie – podnikatelé s delší historií než 2 roky)
  • Dotace na rozšíření výrobních kapacit, pořízení strojů zařízení, novostavba v rámci zavedení inovovaného produktu či procesu – termín předběžné žádosti do 30.11.2015 (Inovace)
  • Dotace pro začínající podnikatele na pořízení strojů a zařízení – termín plné žádosti do 31.10.2015 (Technologie – začínající podniky)
  • Dotace na pořízení elektromobilů, dobíjecích stanic, technologií pro zpracování odpadu pro výrobu inovovaných výrobků z druhotných surovin pro podnikatele, kteří mají min. 2 uzavřená účetní období – předpokládaný termín podání žádosti od 15.1.2016 (Nízkouhlíkové technologie)

Dotační možnosti v roce 2016:

  • Dotace na realizaci úsporných opatření – např. zateplení budovy, výměna oken, dvěří, modernizace osvětlení, pořízení solárních systémů, panelů, tepelného čerpadla, energeticky efektivnějších strojů apod. (Úspory energie)
  • Dotace na rekonstrukci podnikatelského objektu, demolici objektu a následnou novostavbu (Nemovitosti)
  • Dotace na zajištění a rozvoj infrastruktury pro odborné vzdělávání (Školicí střediska)
  • Dotace na tvorbu nového IS řešení, datová centra, centra sdílených služeb (ICT a sdílené služby)
  • Dotace na účast na zahraničních veletrzích, výstavách (Marketing)
  • Dotace na realizaci výzkumu a vývoje – termín předběžné žádosti do 30.9.2015 (Aplikace)