Profaktum

Novinky

I. výzva Digitální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

10.6.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 1,5 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Výzva Digitální podnik je vyhlášena v souladu s novou regionální mapou, kde míra podpory může v některých regionech dosáhnout až 60 % z celkových způsobilých výdajů. Tato výzva je zaměřena na větší komplexnější projekty digitalizace. Mohou žádat jak výrobní podniky, tak podniky poskytující služby.