Profaktum

Novinky

Novinky

22.10.2015

Nová zelená úsporám startuje

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnily podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určené pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje již dnes. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v […]


16.10.2015

Dotace pro podnikatele 2015 – přehled aktuálních možností

Dotace pro podnikatele v roce 2015 se pomalu chýlí ke konci. Využijte v letošním roce poslední možnosti předložit žádost o dotaci a otevřete cestu realizaci svým záměrům vedoucím k rozvoji Vašeho podniku.  Dotace na pořízení technologií, strojů a zařízení pro podnikatele, kteří mají min. 2 uzavřená účetní období – termín podání žádosti od 4.1.2016 (Technologie […]


17.8.2015

První výzvy OP Zaměstnanost

V měsíci srpnu byly vyhlášeny v rámci OP Zaměstnanost první otevřené výzvy, a to: Budování kapacit a profesionalizace NNO Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež Podpora sociálního podnikání Bližší informace k jednotlivým výzvám jsou k dispozici v sekci Dotační možnosti


1.6.2015

Vyhlášeny první výzvy pro podnikatele

Dotace pro podnikatele a jejich podmínky jsou zveřejněny v rámci jednotlivých výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Registrační žádosti je možné podávat od 1.6.2015 přes aplikaci MS2014+. INOVACE Registrační žádosti lze předkládat od 2.6.2015 od 13 hod. do 30. listopadu 2015 Změny: Každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit pouze […]


22.5.2015

OPZ – Avízo pro žadatele – Budování kapacit sociálních partnerů

Avízo pro žadatele – Budování kapacit sociálních partnerů Předpokládané vyhlášení připravované výzvy: 30. června 2015 Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí o podporu: Do vyčerpání celkové částky určené pro tuto výzvu, nejdéle však do 31. 12. 2015. Alokace připravované výzvy: 350 mil. CZK Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1. mil. CZK Maximální výše celkových způsobilých […]


22.5.2015

OPZ – Avízo pro žadatele – mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže

Avízo pro žadatele – mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže Předpokládané vyhlášení připravované výzvy: 1. 9. 2015 Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2015 Podporovanou aktivitou je mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh […]


22.5.2015

Podpora výstavby komunitních domů seniorů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 21.5.2015 výzvu pro podporu výstavby komunitních domů pro seniory. Alokace výzvy je 160 mil. Kč. Žádosti o dotaci je možné předkládat do 30.6.2015. Podpora výstavby bezbariérového bytového domu pro seniory 60 a více let, kde bude min. 10 a max. 25 upravitelných bytů o výměře max. 45 m2, a zároveň […]


7.5.2015

Evropská komise schválila OPZ

Evropská komise 6. května 2015 schválila Operační program Zaměstnanost!  Došlo tak ke splnění poslední formální překážky pro zahájení čerpání peněz v programovém období 2014 – 2020.  Díky schválení programu je tedy možné spustit proces vyhlašování výzev pro předkládání projektů. První otevřené výzvy určené veřejnosti budou vyhlášeny v srpnu 2015.